Privacyverklaring

Salon Balans Massage, gevestigd aan Julianastraat 20, 6851 KK Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://salon-balans.nl/

Adres: Julianastraat 20, 6851 KK Huissen

Tel.nr.: +31 6 28174828

Astrid Remie-Jeltema is de Functionaris Gegevensbescherming van Salon Balans Massage, zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salon Balans Massage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

− Voor- en achternaam

− Adresgegevens

− Telefoonnummer

− E-mailadres

− Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Salon Balans Massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, mits deze door jou worden verstrekt in vertrouwen tijdens de sessies:

− godsdienst of levensovertuiging

− seksuele leven

− gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salon Balans Massage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

− Het afhandelen van jouw betaling

− Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

− Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

− Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Balans Massage neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Balans Massage) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salon Balans Massage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het contact opnemen voor het maken van een afspraak worden je gegevens verzameld. Deze worden bewaard tot 2 jaar na de laatst gemaakte afspraak, hierna worden ze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon Balans Massage verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salon Balans Massage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon Balans Massage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Salon Balans Massage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Balans Massage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].